Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanımıza intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmekte, başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamakta, özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmekte ve sonuçlandırmakta, Başkan’a gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk etmekte, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmakta ve Başkanlık makamının temsil, ağırlama ve protokol işleriyle ilgili çalışmaları sürdürmektedir.

× WhatsApp İletişim