Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Evde Hasta Bakım Hizmeti:

İlçemiz sınırlarında evde bakıma muhtaç hasta/yaşlıların hekim yada hemşire tarafından tespiti yapılıp gerekli tedavi ve bakım planlarının hazırlanması ve uygulanması, gerekli görüldüğünde yada ailenin talebi doğrultusunda hasta/yaşlıya yönelik kişisel bakım (yatak içi yıkama, ağız bakımı, göz bakımı, vücut bakımı, tırnak kesimi vb.) ve rehabilitasyon hizmetlerini yapar.

Hasta Nakil Ambulansı:

İlçemiz sınırlarında ikamet eden vatandaşların ve yanlarında misafir bulunan 1. ve 2. Derece Kan hısımlarından; hastalığı stabil seyreden (acil sağlık problemi olmayan), yatağa bağımlı olan ve idarenin uygun gördüğü, bakıma muhtaç engelli, ağır kronik hastalığı olan hastaların, evden sağlık birimine, sağlık biriminden sağlık birimine, sağlık biriminden eve taşınması üzerine planlanmıştır. Ayrıca; ilçemizde ikamet eden vatandaş talebi doğrultusunda yatalak hastalar başka bir yakınının evine idare onayı dahilin de il sınırları içinde nakil yapabilir.

Yeni Doğan Hizmetleri:

İlçemiz sınırlarında gebe, bebek ve loğusa tespitlerinin sağlanması, yeni doğan bebeklerin evde ziyaretlerinin yapılarak bebek ve loğusa bakımlarının yapılması, emzirme ve bebek beslenmesi konusunda anne eğitimi verilmesi, eğitim seminerleri vererek bebek beslenmesi ve aile planlaması yöntemleri ile halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması, poliklinikte aile planlaması hizmeti verilmesini ve gerekli hallerde sağlık kurumlarına yönlendirme yapar.

Cenaze Nakil:

Şehir dışına nakli yapılacak olan cenazenin yol izin belgesi düzenlenerek, Cenaze aracı ile ücretsiz olarak istenilen şehre nakli gerçekleştirilmektedir. Nakil işleminin olabilmesi için vefat eden kişinin Menderes ilçesi sınırlarında vefat etmesi ya da ikametgâh etmesi şartı aranmaktadır.

Arama Kurtarma Birimi:

Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yapar.
Profesyonel Arama ve Kurtarma ekipleri ve diğer gönüllü ekiplerle koordine sağlayıp yetkililerce verilecek görevleri yapar.
İlimize gelen afetzedelere ve sığınmacılara sosyal yardım gerektiğinde yetkililerce (Valilik) görev verildiğinde hizmet sunar.
Ekiplerde görev alan gönüllü personelin teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazır bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlara (haftalık/aylık/yıllık) katılır.
İstek yapılması halinde yurt içinde ve yurt dışında meydana gelecek afetlerde arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunur.
Afet hallerinde görev verildiğinde, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için zaman zaman bir program dahilin de yapılacak haberleşme, toplanma, yüklenme ve intikal tatbikatlarına katılır.
Başkanlık ve Valilikçe verilecek benzer işleri ve görevleri yapar.
Belediye personeline afetlerle ilgili eğitim ve seminerler düzenler, bu tür eğitim ve seminerlere katılır ve bununla ilgili yıllık eğitim planları yapar.

× WhatsApp İletişim