Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereği ‘’sahipsiz’’ (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan genelgesi doğrultusunda Belediye Veteriner Sağlık Merkezlerinde sahipli hayvanlara sağlık hizmeti verilememektedir) sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla gerekli tedavilerinin yapılarak; kısırlaştırma ve aşılama sonrası sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakır.

Uygun şekilde yakalanan hayvanlara yapılan kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını ‘’Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine’’ işler.

Yapılan kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğüne 6 aylık izleme cetvelini düzenleyerek gönderir.

Isırık vakalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet Hastaneleri işbirliği içerisinde; hayvanları müşahede altına alarak kuduz yönünden gerekli karantina işlemini sağlar, bu süre boyunca hayvanların takibini yaparak sonucun ilgili kurumlara bildirilmesini sağlar.

Kuduzla mücadele kapsamında kısırlaştırılma veya tedavi amacıyla gelen hayvanlara kuduz aşısı yapar.

Zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıklar konusunda gerekli önlemleri alarak koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapar.

Vatandaşa hayvan hakları koruma bilincini açıklar.

Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapar.

Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapar.

Kurban bayramlarında kurban kesim yerlerini denetler ve gerekli tedbirleri alır.

Doğal afet durumlarında Hayvan ve İnsan sağlığı ile ilgili koruyucu önlemleri alır.

Sahipsiz, bakıma muhtaç, hasta ve yaralı sokak hayvanları için tedavi ve rehabilite merkezi açar.

Uzmanlık gerektiren bazı özel uygulamalar ile teşhis ve tanı yöntemleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

Yerinde incelemeler ile kamuya ait açık alanlarda uygun noktalara hayvanların beslenmelerine yönelik su ve besleme üniteleri koyar veya koydurtur.

× WhatsApp İletişim