Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gece Kondu Kanunu, “6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi Kanun” Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Menderes Belediye Başkanlığı, Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir;

1-Yapı Kontrol Birimi Ruhsatsız Yapı işlemleri
2-Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi İşlemleri

× WhatsApp İletişim