Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk bilinci içinde sürekli birim yapısını yenileyerek ve ileriye taşıyarak belediyemizin stratejik hedef, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, 2822 sayılı Çevre Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlar doğrultusunda görev yapmaktadır. Seyyar satıcılarla mücadele çalışması, cadde, sokak ve meydanlarla tretuvar işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, belediyenin ruhsatına tabi olan muhtelif işyerlerinin denetimi, gecekondu ile mücadele, Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre yapılan işlemler, huzur ve sükunla ilgili hizmetler, sağlık ve emniyetle ilgili yasakların takibi, daimi ve geçici pazar yerleriyle ilgili hizmetler konusunda görevlidir.

× WhatsApp İletişim