İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Faaliyet Alanı

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Faaliyet Alanı

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Faaliyet Alanı

 1. Emlak vergisi tarh ve tahakkuku
 2. Taşınmazlar için rayiç bedel bilgisi
 3. Taşınmaz kiralama,tahsis,satış alım,trampa işlemleri
 4. Vergi resim harç katkı ve katılım paylarının tarh ve tahakkuku
 5. Emlak vergisi muafiyetleri
 6. Yoklama memurları ile yerinde tespit
 7. Web tapu ile taşınmaz kontrolü
 8. Kurum ve şahıslarla resmi yazışmalar
 9. Online emlak işlemleri
 10. İlgili mevzuata uygun vergi affı uygulamaları
 11. Belediyemize ait taşınmazların envanter kayıtları
 12. Evrakların taranarak dijital ortamda arşivlenmesi
 13. Evrakların fiziki olarak arşivlenmesi
 14. Müdürlüğümüz ile ilgili CİMER başvuruların değerlendirilmesi
× WhatsApp İletişim