Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet Alanı

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,
  • İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımları uygulamak,
  • Ruhsat düzenleme aşamasında ilgili Müdürlükler ve Kurumlar ile yazışmaları yapmak.
  • Müdürlük görev ve yetki alanına giren her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
× WhatsApp İletişim