Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Belediyemize vatandaşlardan gelen talep ve şikâyet dilekçeleri, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden gelen kurum evrakları, posta ve ya zimmetle gelen resmi ve özel tüm evrakların kayıtlarının yapılması ve ilgili müdürlüklere havale edilmesi,

– Belediye Başkanlığınca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılıp işlemleri tamamlanan evrakların posta ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden ilgili yerlere gönderilmesi,

-Menderes Belediyesi Karar Organı olan Meclis çalışmalarının yürütülmesi amaçlı her ay gündem hazırlanması, toplantı kararlarının yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi,

-Başkanlık Makamı tarafından Encümene havale edilen konuların karara bağlanması için gündem hazırlanması, kararların yazılması ve ilgili müdürlüklere gönderilmesi,

-CİMER kanalıyla Belediyemize gelen başvuruların ilgili müdürlüklere dağıtımının yapılarak süresi içerisinde ilgili müdürlüklerce aynı adres kanalıyla cevaplandırılıp onaylanması,

-Diğer kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri ile ilgili duyuruların Belediyemiz ilan vasıtaları (ilan panosu, anons) ile kamuoyuna ilan edilmesi, ilan tutanaklarının düzenlenerek ilgililere gönderilmesi,

-Evlendirme işlemlerinin 472 sayılı Tük Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği doğrultusunda Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi.

× WhatsApp İletişim